25 Okt

Fristen for å søke gavemidler i høstens tildeling er nå dessverre gått ut. Ny søknadsperiode vil bli kunngjort tidlig i 2022.

Positivitet og utvikling

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum skal bidra til positiv utvikling i samfunnet, og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midlene stiftelsen besitter, og dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 Modum forblir i lokalsamfunnet. 

Om oss