1 Okt

Søknadsperioden for vårens gavetildeling er over. Nye muligheter til høsten 2022

Forvaltning av Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modums verdier


Egenkapitalbevis i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum eier pr. oktober 2021 2,5 mill. egenkapitalbevis i SpareBank 1 Modum, hvert pålydende 65kr. Dette utgjør 65,2 % av egenkapitalbevisene i banken. I stiftelsens regnskap vil verdien av disse være oppført til 187,5 mill. kroner. Egenkapitalbevisene er registrert i VPS, men ikke notert på børs.

Stiftelsens styre har fastsatt hvordan eierskapet i banken skal forvaltes. I henhold til stiftelsens vedtektsfestede formål skal stiftelsen utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Modum. 

Eierstyring

Stiftelsen er representert i Sparebank1 Modums generalforsamling med 4 representanter, stiftelsens styremedlemmer og leder i stiftelsens generalforsamling.