25 Okt

Fristen for å søke gavemidler i høstens tildeling er nå dessverre gått ut. Ny søknadsperiode vil bli kunngjort tidlig i 2022.

Kontakt oss

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum

Postadresse: Postboks 114, 3371 Vikersund

E-post: post@sparebankstiftelsenmodum.no